تبلیغات
امام مهدی (ع) - وقایع ظهور حضرت مهدی(عج)
تاریخ : سه شنبه 28 خرداد 1392 | 09:52 ق.ظ | نویسنده : محمد مختاری
قسمت چهارم

شرح این مطلب را در فصل آیند بیان خواهیم داشت.
فرود عیسی بن مریم از آسمان:
نزول پیامبر بزرگ خدا یعنی عیسی بن مریم ـ علیهماالسّلام ـ از آسمان به هنگام قیام حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ از حقایق ثابت نزد همه مسلمانان است، با همه اختلافاتی كه در روش‌ها و مذاهب دارند و از اموری است كه به هیچ وجه نمی‌توان درباره آن شكّ و مجادله نمود.
شاید تنها حكمت در نزول آن پیامبر بزرگ به هنگام قیام حضرت بقیه الله الاعظمـ علیه السّلام ـ تقویت جبهه امام عصر و اعتراف و تصدیق به این مطلب باشد كه آن امام هُمام و بزرگوار، حق است و در آن تردیدی نتوان داشت؛ به ویژه پس از اقتداء آن حضرت به ولی عصر ارواحنا فداه درنماز؛ كه به زودی خواهیم دانست.
نزول حضرت مسیح به زمین از عجیب ترین عجائب و مهم‌ترین حوادث و عظیم‌ترین نشانه‌ها و بزرگ‌ترین دلایل محسوب می‌شود. آیا شگفت نیست كه انسانی در زمین زندگی می‌كرده، سپس به آسمان بالا رفته باشد و در آنجا بیش از هزارو نهصد سال زندگی نموده مجدداً به زمین بازگردد؟! با توجه به اینكه این انسان از دیگران به امتیازات زیر ممتاز می‌گردد: اولاً اینكه، پیامبری از پیامبران خدا و از اولوالعزم است
ثانیاً، صاحب شریعت و كتاب آسمانی می‌باشد، هر چند پس از وی دست تحریف و زشتكاری به شریعتش راه یافته است.
ثالثاً، بدون پدر آفریده شده است.
رابعاً، امت وی امروز حدود یك میلیارد نفرند و در بین پیروان او پادشاهان و امیران و رؤسایِِ جمهور و غیر آنان از همه طبقات وجود دارند.
خامساً، میلیون‌ها تصویر و مجسمه او در كلیساها و مدارس نصب و بر گردن پیروانش آویخته و در خانه‌ها و محلات موجود است. علاوه بر آن، ترسایان عقایدی منحرف نسبت به حضرت عیسی بن مریم دارند؛ برخی از آنان معتقدند كه او پسر خدا است و گروهی وی را خدا می‌دانند... و خدا بزرگتر است ازآن چه كه كافران و مشركان گویند.
به هر حال حضرت عیسی روح الله نزد همه مسیحیان مقدس است و بدیهی است كه دیگر ملل و ادیان نیز نسبت به این شخصیت خود را به نادانی نمی‌زنند.
به همین ترتیب، مسلمانان به پیروی از قرآن كریم ـ كه حضرت عیسی مسیح ـ علیه السّلام ـ را چند جا به پاكی و بزرگی یاد كرده است ـ آن حضرت را از نظرعقیده در جایگاه سزاوارش می‌شناسند. نظر به اهمیت این حقیقت (نزول حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ از آسمان) احادیث فراوان و متواتری را می‌توان یافت كه به این معنی تصریح نموده‌اند. اگر به منابع حدیثی مراجعه نمائیم، بسیاری از دانشمندان و حافظان اهل تسنّن و ائمه حدیث را می‌یابیم كه نزول حضرت عیسی بن مریم را از آسمان به هنگام قیام حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ ذكرنموده‌اند؛ گو آنكه برخی نخواسته‌اند به صراحت به این حقیقت اعتراف كنند و حدیث را دستكاری و اول و آخرش را حذف كرده‌اند یا به خاطر اهدافی ـ كه خدای متعال می‌داند ـ با الفاظ حدیث بازی نموده‌اند.
ابن بخاری است ـ كه نزد اهل تسنن ا زائمه حدیث می‌باشد و كتاب او را در رأس كتاب‌های صحیح می‌دانندـ كه اقتداء حضرت عیسی مسیح ـ علیه السّلام ـ را به حضرت بقیه الله الاعظم ذكر می‌كند ولی با رعایت اجمال و ابهام؛ این گونه از ابو هریره نقل است كه گوید: رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمودند:
« چگونه خواهید بود آن هنگام كه فرزند مریم در میان شما فرود آید و امام شما از خودتان باشد؟»[1]
حدیث فوق را مسلم در «صحیح» خود [2]و دیلمی در كتاب خود به نام«فردوس الاخبار» (درحرف كاف) و احمد بن حنبل در«مسند» خود نقل كرده‌اند. [3]
نعیم بن حمّاد، استاد بخاری در حدیث، نزول حضرت عیسی مسیح ـ علیه السّلام ـ از آسمان را ذكر می‌نماید ولی به نام حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ تصریح نمی‌كند! وی حدیث را به اسناد خود ازكعب این گونه نقل می‌كند:
«عیسی مسیح كنار پل سفید در دمشق شرقی، وقت سحر فرود می‌آید. ابری او را حمل می‌كند. دو دست خود را بر شانه دو فرشته نهاده دو پارچه سراسری در بردارد؛ یكی از آنها را بركمر بسته و دیگری را بردوش افكنده است. وقتی سر خود را خم می‌كند عرق از سر او مانند مروارید قطره قطره می‌چكد. یهود نزد او آمده گویند: ما یاران توییم.
گوید: دروغ می‌گویید. پس از آن مسیحیان نزد او می‌آیند و به او می‌گویند: ما یاران توییم. گوید: دروغ می‌گوئید. یاران من مهاجرانند؛ باقیمانده یاران حماسه. به مجمع مسلمانان ـ آنجا كه هستند می‌آیدـ می‌یابد كه خلیفه آنان با آنان نماز می‌گزارد وقتی مسیح او را می‌بیند عقب می‌ایستد آن خلیفه به وی گوید: ای مسیح الله، با ما نماز بگزار. حضرت عیسی مسیح گوید: نه، تو با یارانت نماز بگزار، خداوند از تو خشنود است. من وزیر برانگیخته شده‌ام نه امیر.
پس خلیفه مهاجران یك نماز دو ركعتی با آنان می‌گزارد، درحالی كه فرزند مریم در میان آنها است ...»[4]
نعیم بن حمّاد حدیث دیگری را ازحُذیفه بن یمان از رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نقل می‌كند. در این حدیث مشخّص می‌شود كه (نعیم بن حمّاد) چگونه با الفاظ حدیث بازی می‌كند. او می‌گوید:«حضرت عیسی فرود می‌آید. مردم به او خوشامد می‌گویند و از فرود آمدنش خوشحال می‌شوند. چرا كه آمدن او راست بودن حدیث رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است آن گاه به مؤذّن گوید: برای نماز، اقامه بگو مردم گویند: پیشاپیش ما نماز بگزار. وی گوید: به سوی امام خود بروید تا با شما نماز بگزارد؛ او خوب امامی است پس امامشان با آنان نماز می‌گزارد و حضرت عیسی هم با آنان در نماز خواندن همراهی می‌كند.»[5]
دیدیدكه چگونه با این احادیث به شدّت بازی كرده به نام حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ تصریح نكرده‌اند؛ گاهی از ایشان به نام «امامتان» و زمانی به نام «خلیفه آنان» و در برخی كتاب‌ها «امیرآنان» تعبیر گردیده است. درعین حال برخی از دانشمندان آنان ـ آنها كه عقیده‌شان بر(حریت) قلم‌هایشان سبقت نگرفته است ـ این حدیث را بدون دستكاری و تحریف نقل نموده‌اند ذیلاً برخی ازآن احادیث نقل می‌شود:
از ابو سعید خدری نقل است كه می‌گوید: رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمودند:«از ماست آن كه عیسی بن مریم پشت سر او نماز می‌خواند.»[6]
حُذیفه بن یمان از رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ چنین نقل می‌كند:« وقتی عیسی بن مریم فرود می‌آید، مهدی ـ علیه السّلام ـ به وی ـ كه گویی از موی سرش آب می‌چكدـ[7] روی می‌كند و می‌گوید: پیش آی و با مردم نماز بگزار. عیسی بن مریم گوید: نماز برای تو به پا شده است. پس حضرت عیسی پشت سر مردی از فرزندان من نماز می‌گزارد. وقتی نماز خوانده شد، عیسی برمی‌خیزد. تا آن كه در مقام می‌نشیند و با وی بیعت می‌نماید.»[8]
از عبدالله بن عباس نقل شده است كه گوید: رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمودند:«سوگند به آن كس كه مرا به حق به عنوان بشیر مبعوث فرمود، اگر از دنیا جز یك روز باقی نمانده باشد خدای تعالی آن روز را آن قدرطولانی می‌فرماید تا در آن روز فرزندم حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ ظهور كند پس عیسی بن مریم ـ علیه السّلام ـ فرود آمده پشت سر او نماز می‌گزارد.»[9]
حضرت امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ در داستان دجال می‌فرمایند:«... حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ داخل بیت المقدس شده به عنوان امام جماعت بر مردم نماز می‌گزارد. وقتی روز جمعه شود و نماز اقامه شود، عیسی بن مریم ـ علیه السّلام ـ با دو جامه درخشان قرمز فرود می‌آید؛ گویی كه از سر او روغن می‌چكد موهای سراو صاف، چهره‌اش زیبا و شبیه ترین خلق خدا به پدرتان ابراهیم خلیل الرحمان است. حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ عیسی ـ علیه السّلام ـ را می‌بیند و به عیسی می‌گوید ای فرزند بتول با مردم نماز بگزار.[10] عیسی گوید: نماز برای تو به پا شده است. پس مهدی ـ علیه السّلام ـ پیش آمده با مردم نماز می‌گزارد و عیسی در پشت سر او نماز گزارده با وی بیعت می‌نماید.»
اكنون برخی از آنچه را علماء عامّه پیرامون فرود آمدن حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ به هنگام قیام حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ گفته‌اند ذكر می‌نمائیم:
آلوسی گوید:[11] «مشهور آن است كه او ـ یعنی حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ در دمشق نازل می‌شود و مردم در حال گزاردن نماز صبح‌اند. امام ـ كه حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ باشد ـ عقب می‌ایستد اما عیسی ـ علیه السّلام ـ وی را پیش می‌دارد و پشت سر او نماز می‌خواند و می‌گوید: نماز برای تو بر پا شده است.»
سیوطی دركتاب الحاوی علی الفتاوی (ج2، ص167)ـ در رد كسی كه نماز خواندن حضرت عیسی را به امامت مهدی ـ علیه السّلام ـ انكار می‌كندـ ‌گوید:«این از عجیب‌ترین عجائب است؛ چرا كه نماز گزاردن حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ پشت سر حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ در احادیث صحیحی كه رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ خبر داده‌اند مطلب ثابتی است و او راستگوی تصدیق شده‌ای است كه خبر وی خلاف نخواهد شد.»
سپس برخی از آنچه را كه در این زمینه روایت گردیده است ذكر می‌نماید. خواننده گرامی، آنچه گذشت برخی از احادیث و مصادر آنها از كتب عامّه و سخنان دانشمندان ایشان در موضوع نزول عیسی بن مریم از آسمان به هنگام قیام حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ بود.

[1] . صحیح بخاری، چاپ المیمنیه مصر، 1312 ق، باب نزول عیسی بن مریم ،ج2، ص 158
[2] . صحیح مسلم، كتاب الایمان، باب نزول عیسی بن مریم ، ج2 ص500 .
[3] . مسند احمد حنبل،چاپ المیمنیه، مصر، 1313ق، ج2 ص336، نورالابصار شبلنجی، مصر، 1384 ه.ق ص170 ، عقد الدرر، باب دهم،ص 229 به نقل از صحیح بخاری و صحیح مسلم.
[4] . الملاحم و الفِتن، سید بن طاووس،باب 187، ص83
[5] . همان، ص 84.
[6] . عقد الدرر،باب دهم، ص230؛ ینابیع الموده، حافظ ابونعیم نیز آن را در دو كتاب خویش :اربعین و حلیّه الاولیاء نقل می‌كند.
[7] . یعنی موی سر او می‌درخشد گویی كه آن را روغن آلود كرده است یا آنكه با آب شسته است.
[8] . عقد الدرر، ص230ـ 229 و پس از ذكر حدیث گوید: حافظ ابو نعیم درمناقب المهدی و طبَرانی در معجم خود حدیث را نقل كرده‌اند.
[9] . فرائدالسّمطین، ج2، ص312.
[10] . بتول زنی را گویند كه خون حیض و نفاس نمی‌بیند، بانو مریم مادر عیسی ـ علیه السّلام ـ چنانكه در احادیث آمده است طاهره بود و خون نمی‌دید.
[11] . در كتاب خود، روح المعانی، ج25 ، ص95 در تفسیر آیه 59 از سوره زخرف.طبقه بندی: ظهور،

  • ندای معلم
  • بک لینک
  • ضایعات